Tervetuloa Pro Kurikkakallion sivustolle!

Pro Kurikkakallio kansalaisliikkeen tavoitteena on säilyttää vapaata lähiluontoa Pirkkalan alati  kasvavalle väestölle. 

Luonnossa liikkumisen on todettu useissa tutkimuksissa olevan ihmisen mielenterveydelle ja fysiikalle parasta lääkettä. Täysin ilmaisena se on myös tasapuolista kaikille kuntalaisille. Luonnon tuleekin olla lähellä ja helposti saavutettavissa.

Pirkkalan rakentuessa nopeasti on tärkeätä pitää luontonäkökohdat esillä ja estää viimeisten lähiluontoalueiden tuhoutuminen.

Sivusto pyrkii keräämään tietoa keskitetysti kuntalaisten tiedoksi sekä päätöksenteon tueksi.